FİLM LİSTESİ

U l u s l a r a r a s ı P r o g r a m /
I n t e r n a t i o n a l P r o g r a m

 

Alan / Espace (2014, 14')

Bİr ÇOCUK İkİ Anne / Her Mothers (2020, 75')

DÜŞmanIn ÇocuklarI / The Children of the Enemy (2021, 100')

İran NÜfusunun YarIsIyIz / We're Half of the Population (Ma nimi az jamiat Iranim, 2009, 46')

Josep (2020, 74')

KIymetlİ Ivie / Precious Ivie (Ivie wie Ivie 2021, 117')

KÜÇÜk Fİlİstİn (KuŞatma GÜnlÜĞÜ) / Little Palestine (Diary of A Siege)

Mercan KadIn / Coral Woman (2019, 52')

Sabaya (2021, 94')

Sabeen'İn ArdIndan / After Sabeen (2019, 75')

Sende Kaz CİĞerİ Yİyecek Tİp Yok! / You, A Foie-gras Eater? (T'as Pas une Gueule à Foie-gras (2021, 53')

Sİneklerin ŞarkIsI / Song of the Flies (El Canto de las Moscas, 2021, 44')

Sonne (2022, 87')

Start Wearing Purple (2022, 74')

YOL GÜNLÜĞÜ / Travelogue (2006, 39')

Yolculuk / The Crossing (La Traverse (2021, 80')

 

T ü r k i y e S e ç k i s i / T u r k e y S e l e c t i o n

 

Adalet İÇİn (2022, 45')

Beyaz Motosİklet: Devrİmİn Beyaz KÜheylanI (2022, 95')

Bİr Savunma (2022, 16')

Duende (2022, 13')

Gaİp (2022, 16')

KİrazlItepe YIkIm ve DİrenİŞ HİkÂyesİ (2022, 40')

SIcak Yatak (2022, 39')

Smİrna'nIn Çukuru (2022, 13')

Tozkoparan Bİzİmdİr (2022, 8')

 

S a n a l G e r ç e k l i k (VR) S e r g i s i /
A V i r t u a l R e a l i t y E x h i b i t i on

Immerse In the World

FİLMLER / FILMS:

KÜRESEL BARIŞ ÜZERİNE / THE STATE OF GLOBAL PEACE

KONTEYNER / CONTAINER

Ana Meydandan / From the Main SquarE

PLASTİK MÜZESİ 2121 / Museum of Plastic 2121

YEDİ GRAM / Seven Grams

BEN FATMIRA / I am Fatmira